Inne usługi

Wykonujemy również projekty i wykonanie tablic pamiątkowych oraz płyt przykrywających nisze urnowe

płyta do niszy urnowej Kraków

tablica pamiątkowa Krakow

tablice pamiątkowe Krakowskie

Oferujemy wykonanie piwnic grobowcowych

piwnica grobowca na cmentarz krakowski

Oferujemy również montaż płotków na mogiły ziemne i obrzeży plastikowych

płotek tymczasowe obrzeże mogiły ziemnej Kraków

płotek tymczasowe obrzeże mogiły ziemnej Kraków